<

O nama

Jerinkić grupa postoji od 2005. Godine, ranije kao SU Polisa a danas kao Jerinkić grupa. Firma je okupila veliki broj saradnika gde kao predstavnik zajedno nastupamo na tržištu.

Naša snaga na tržištu je servis koji pružamo klijentima, ne samo pri zaključenju polise, već i u toku trajanja a najbitnije u momentu štetnog događaja.

Saradnja sa klijentom u momentu kada postoji štetni događaj se ogleda u tome da mi savetujemo šta da se uradi, popunjavamo dokumentaciju za podnošenje prijave za štetu, utičemo na osiguravajuće kuće, odnosno njihove procenitelje da što pre izađu na teren i utvrde stanje.

Ono što je najveća prednost Jerinkić grupe je to što Vam mi prilikom ponude osiguranja uvek dajemo više ponuda od više osiguravajućih kuća, ukazujemo na prednosti i nedostatke svake ponude, takođe predlažemo koja je ponuda u tom trenutku najpovoljnija i zašto.