Opšti uslovi za online kupovinu

Korišćenjem web stranice Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica(u dаlјеm tеkstu: Društvo) prihvаtаtе pravila online kupovine оsiguranja i korišćenja web stranice, definisana ovim Opštim uslovima online kupovine, i dajete saglasnost da se sа datim podacima postupa u skladu sa Obaveštenjem o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Pre korišćenja online kupovine, u obavezi stе da se upoznatе sa Opštim uslovima online kupovine. Društvo zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune Opštih uslova online kupovine u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i poslovnim potrebama Društva.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica smatra da je od izuzetne važnosti zaštita ličnih podataka klijenata, stoga dostavlјene lične podatke prikuplјa, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Detaljnije o zaštiti podataka o ličnosti se nalazi u odeljku Opšti uslovi poslovanja i korišćenja sajta.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni našem sistemu, shodno čemu Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica ne može biti odgovorno za njihovu zloupotrebu.

ISTINITOST I TAČNOST PODATAKA

Pri zаklјučеnju ugovara о osiguranju preko web stranice, ugovarač je dužan da na sva pitanja odgovori istinito i tačno. Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica neće snositi odgovornost za neispravne, nepotpune ili netačne informacije koje ugovarač unese tokom kupovine usluge osiguranja preko interneta.

Ukoliko je ugovarač osiguranja namerno netačno prijavio ili prećutao neku okolnost zbog koje osiguravač ne bi zaklјučio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica a.d.o. može zahtevati poništenje ugovora.

Ukoliko je ugovarač osiguranja nenamerno podneo netačnu prijavu ili je propustio dati dužno obaveštenje,Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica može u roku od mesec dana od saznanja za netačnost ili nepotpunost prijave izjaviti da raskida ugovor ili predložiti povećanje premije srazmerno većem riziku. U slučaju raskida ugovora, osiguravač je dužan vratiti deo premije u skladu sa zakonom.

ČUVANJE PODATAKA

Podaci o osiguranicima, odnosno korisnicima osiguranja i drugi podaci značajni za ostvarivanje prava na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenih iznosa čuvaju se u skladu sa zakonom.

KORIŠĆENJE KOLAČIĆA - COOKIES

Kolačić je tekstualna datoteka koju provajder veb-stranice snima na vaš hard disk.

Veb-stranica Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica koristi „kolačiće” (cookies) kako bi korišćenje interneta bilo prilagođeno potrebama korisnika. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa u vaš računar. Kolačići se dodeljuju pojedinačno i može ih čitati samo provajder veb-stranice u domenu u kome je kolačić snimljen.