Opšti uslovi poslovanja i korišćenja sajta

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica primenjuje  ovde navedena Pravila i uslove korišćenja sajta, kao i sve pozitivne propise. Društvo zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku koje stupaju na snagu nakon objavljivanja.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica smatra da je od izuzetne važnosti zaštita ličnih podataka klijenata, stoga dostavlјene lične podatke prikuplјa, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Korisnici sajta su dušni da pruže potpune i istinite  podatke. Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica će preduzeti raspoložive mere kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka lica koja koriste sajt, tako da će oni biti korišćeni samo u svrhu zastupanja u poslovima osiguranja između osiguravača i lica koja koriste sajt.

Lice koje koristi sajt Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica je saglasno da podaci/informacije koje su pružene budu dostupne na uvid Društvu za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica, njegovim zaposlenima i licima koja po drugim osnovama obavljaju poslove u ime i za račun ovog društva, kao i društvima za osiguranje, radi obavljanja poslova vezanih za delatnost osiguranja. Lice koje koristi sajt pristaje da njegovu e-mail adresu Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica upotrebi u svrhu slanja poruke koju preko kontakt formulara pošalje Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica ili društva za osiguranje u svrhu obavljanja poslova osiguranja.

Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica, predstavlja postupanje protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

Ukoliko imate pitanjе ili prigоvоr koji se tiču privatnosti podataka, ili ukoliko imate sumnju o narušavanju bеzbеdnоsti privatnosti, molimo da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

  • Pozivom nаšеg broj: 024/555-500
  • Slanjem emaila na:jerinkicgrupa@gmail.com
  • Dolaskom u prostorije društva na adresi Jovana Mikića br.18, Subotica.

POVREDA AUTORSKIH PRAVA

Sva lica koja koriste sajt i uoče bilo kakvo kršenje autorskih prava su pozvana da kršenje odmah prijave. Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica ne snosi nikakvu odgovornost i izuzima se iz sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava lica koja koriste sajt.

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kom posetiocu oduzeti mogućnost pristupa sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta zbog kršenja ovih pravila i uslova korišćenja, ometanja rada sajta ili kršenja prava lica koja koriste sajt.

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća i  Društvo ne snosi nikakvu odgovornost zbog nemogućnosti korišćenja od strane lica koja sajt koriste. 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Ukoliko je Kupac podneo prigovor za povrat novca, Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica  se obavezuje da o tome obavesti Osiguravača i ukoliko se saglasno pravilima utvrdi da postoji osnov za prihvatanje prigovora za povrat , sredstva se realizuju metodom i kanalima kojim je uplata i izvršena.

REŠAVANJE SPOROVA

Za sve zahteve i sporove koji su vezani za korišćenje sajta nadležan je Osnovni sud Subotici.

Korišćenjem sajta Društva za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica korisnik potvrđuje da je upoznat sa ovim pravilima i uslovima korišćenja sajta i da ih u celosti prihvata.

U Subotici, jul 2023.g.