Odabir polise osiguranja za putovanje

Odabir polise osiguranja za putovanje
27.11.2023. 13:10

Odabir polisa osiguranja za putovanja

Iako ne možemo da ih predividmo, nezgode možemo preduprediti kako bismo na odmor putovali bezbrižno, sigurno jer smo obezbedili polisu putnog osiguranja.

Putno zdravstveno osiguranje nam pruža široka pokrića za pristupačnu cenu.

Ono što je bitno, kako bismo bezbrižno putovali jeste i kasko osiguranje Vašeg vozila.

Kasko osiguranje je važno imati jer su brojne situacije koje prate vlasnike vozila, bilo da on ili neko drugi upravlja vozilom, usled brojnih šteta nastalih kao posledica nepredviđenih okolnosti.

Osiguravajuće kuće imaju različite ponude, a na Vama je da odaberete koliko ste novca spremni da izdvojite I šta Vam je bitno da polisa pokriva.